16 september 2022
|

Aannemer niet aansprakelijk voor schade Victoriebrug Alkmaar

DUDOK (Ferdinand Rameau) heeft Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw B.V. met succes bijgestaan in een geschil met de gemeente Alkmaar over de oorzaak van verzakkingen in de oeverconstructies ter plaatse van de Victoriebrug te Alkmaar. Oosterhof Holman was verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de Victoriebrug, naar een ontwerp van Syb van Breda & Co.

Anderhalf jaar na de oplevering van de Victoriebrug in 2015 vertoonde de brug de eerste knellingsverschijnselen, waarna de brug in 2018 geheel buiten gebruik is gesteld. De gemeente Alkmaar meende dat Oosterhof Holman aansprakelijk was voor de instabiliteit van de oeverconstructies ter plaatse van de brug en vorderde in rechte een schadevergoeding van 1,3 miljoen Euro.

De rechtbank Noord-Holland heeft de vorderingen van de gemeente Alkmaar afgewezen omdat Oosterhof Holman juridisch gezien niet in verzuim verkeerde. De rechtbank gaat in haar vonnis uitgebreid in op diverse aspecten van de verzuimregeling. In de eerste plaats had de gemeente Alkmaar verzuimd om Oosterhof Holman conform § 43.2 UAV-GC 2005 schriftelijk in gebreke te stellen met een redelijke termijn tot nakoming. Ook de stellingen van de gemeente Alkmaar dat zij een ingebrekestelling op grond van artikel 6:82 lid 2 BW achterwege mocht laten of dat verzuim op grond van 6:83 lid 3 BW ook zonder ingebrekestelling was ingetreden, werden verworpen. Tot slot gaat de rechtbank niet mee in het argument van de gemeente Alkmaar dat een aanspraak op schadevergoeding op grond van de redelijkheid en billijkheid ook kan ontstaan zonder ingebrekestelling en verzuim.

Belangrijker is nog dat de rechtbank benadrukt dat niet is vastgesteld dat Oosterhof Holman überhaupt gebrekkig is nagekomen. Met de Victoriebrug zelf is immers niets mis. De instabiliteit van de oeverconstructie kan immers net zo goed zijn veroorzaakt door eigen werkzaamheden van de gemeente Alkmaar op de oevers of als gevolg van ingrijpende bouwwerkzaamheden op korte afstand van de brug.

Het volledige vonnis is hier te vinden.