13 oktober 2022
|

Concept wetsvoorstel Verduurzaming Gebouwde Omgeving gaat LIVE

Op grond van het klimaatakkoord van Parijs en de daaropvolgende Green Deal van de Europese Commissie heeft Europa als eerste continent besloten om volledig klimaatneutraal te worden. De Europese Commissie heeft een voorstel gepubliceerd tot aanpassing van de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) om uitvoering te geven aan de benodigde verduurzaming van de gebouwde omgeving.
Uiterlijk in 2025 moet Nederland, op basis van het voorstel tot aanpassing van de EPBD, de Europese regelgeving in de Nederlandse wetgeving hebben geïmplementeerd.

Als partner van de Dutch Green Building Council (DGBC) heeft het duurzaamheidsteam van DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht een wetsvoorstel Verduurzaming Gebouwde Omgeving geschreven. Met dit wetsvoorstel kan de verduurzaming van de gebouwde omgeving worden versneld en voldoet Nederland aan toekomstige Europese regelgeving.

Op 31 oktober 2022 van 12:00 tot 13:00 uur vindt tijdens het DGBC Webinar Spaarconsult uitleg plaats over het wetsvoorstel. Inschrijven kan hier.

Het duurzaamheidsteam van DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht bestaat uit Ngoc Nguyen (kandidaat-notaris), Tim van Belkum (belastingadviseur), Mischa Marchi (advocaat), Ton van Balen (belastingadviseur) en Michiel van Hecke (notaris).