26 maart 2024
|

DUDOK nieuwe partner ZorgSaamWonen

DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht is sinds dit jaar partner van ZorgSaamWonen. ZorgSaamWonen is een landelijk kennisplatform over wonen, welzijn en zorg, dat het fysieke- en het sociale domein (de stenen en de mensen) met elkaar verbindt. Remco Vissink, advocaat partner bij DUDOK, is door ZorgSaamWonen geïnterviewd over onder andere de woningcorporatie- en zorgsector. Lees het interview hieronder of op de site van ZorgSaamWonen.

ZorgSaamWonen Partner DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht, expert in maatschappelijk vastgoed

De community van ZorgSaamWonen is weer een stukje groter geworden. Nieuwe partner DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht heeft zich aangesloten. Zoals al uit de naam blijkt, zijn de advocaten, notaris en belastingadviseurs van DUDOK gespecialiseerd in bouw- en vastgoedrecht. Sinds de oprichting een unieke combinatie in Nederland. Zo blijkt uit het gesprek met Remco Vissink, vastgoedadvocaat en partner bij DUDOK. Het kantoor is werkzaam in meerdere sectoren. Met Remco praten we door over de woningcorporatie- en zorgsector waarin hij hoofdzakelijk actief is. Maar voordat we de diepte induiken willen we graag eerst meer weten over de bijzondere naam van het kantoor. Een naam die verwijst naar de beroemde Hilversumse architect Willem Marinus Dudok.

Remco: “De architect Dudok heeft een hele herkenbare signatuur. Zowel in zijn gebouwen als in zijn kleurgebruik en lettertype. Zijn werk appelleert aan kwaliteit en oog hebben voor detail. Twee aspecten waar wij als organisatie ook voor staan.” Het kantoor is twintig jaar geleden opgericht en werkt vanuit Amsterdam met 25 medewerkers aan allerlei vastgoedprojecten. De multidisciplinaire samenstelling zorgt ervoor dat zij organisaties daadwerkelijk integraal van dienst kunnen zijn op ieder aspect van het bouw- en vastgoedrecht. Denk hierbij aan het bouwrecht, aanbestedingsrecht, projectontwikkeling, gebiedsontwikkeling, financiering en zekerheden, vastgoedtransacties, huurrecht, belastingrecht en het notarieel recht.

“Wij zijn een bijzondere speler in de markt doordat wij vastgoedprojecten van het begin tot het einde kunnen begeleiden op juridisch, fiscaal en notarieel gebied,” aldus Remco. “Bijvoorbeeld als er een juridische overeenkomst opgesteld moet worden. Wij kunnen daarin ook onze expertise op het gebied van de btw en overdrachtsbelasting inbrengen. Of dat we, als er een koopovereenkomst ligt, direct met ons notariaat de levering begeleiden. We merken dat onze klanten het prettig vinden dat alle facetten van een vastgoedproject binnen één en hetzelfde kantoor afgehandeld kunnen worden.”

Grote bouwopgave
DUDOK is actief in de corporatie- en zorgsector. Maatschappelijke sectoren met uitdagende vastgoedopgaves rondom wonen met en zonder zorgvraag. Remco kent beide sectoren bijzonder goed. DUDOK heeft al veel organisaties voorzien van advies en ondersteuning. Remco: “Er is een enorme woningbouwopgave in Nederland. Wij zijn in de corporatiesector bij veel nieuwbouwprojecten betrokken voor het sluiten van overeenkomsten. Bijvoorbeeld met bouwende partijen, verkopende partijen en gemeenten. Daarnaast investeren woningcorporaties weer meer in nieuw bezit. Een deel daarvan wordt gebouwd voor en verhuurd aan zorgorganisaties.”

Remco geeft aan dat DUDOK de komende tien jaar veel van dit soort werkzaamheden op zich af ziet komen. “Veel zorginstellingen beschikken over verouderd vastgoed. Woningcorporaties kunnen een prominente rol vervullen bij de herontwikkeling daarvan. Bijvoorbeeld door het vastgoed aan te kopen als maatschappelijk of bedrijfsmatig vastgoed, te herontwikkelen en te verhuren aan de zorgorganisatie. De samenwerking tussen woningcorporaties en zorginstellingen zou nog beter benut kunnen worden. Daar liggen nog heel veel kansen.”

Transformatie van zorgvastgoed
Veel van zijn dagelijks werk betreft het zorgvastgoed in de ouderen- en gehandicaptenzorg. DUDOK bedient zowel zorgorganisaties met eigen vastgoed als ondernemers van kleinschalige woonzorgconcepten. We praten verder over de transformatie van zorgvastgoed. Remco krijgt daar veel vragen over. En is in dit soort transformatieprocessen de sparringpartner van de manager vastgoed of raad van bestuur. Hij geeft aan dat het werk van advocaat meer omvat dan het voeren van rechtszaken. Veel van zijn tijd is hij bezig met het voeren van gesprekken over bijvoorbeeld samenwerking en hoe vanuit eigen belangen te komen tot iets gemeenschappelijks. DUDOK ondersteunt vanuit de klant in die gesprekken, adviseert over de juridische aspecten en helpt bij de contractering en de fiscale optimalisatie.

Remco: “Vanaf enig moment word ik gevraagd als adviseur mee te denken. Ik begin altijd met de ‘Waarom en Hoe’ vraag. Daarna volgt het advies over de veranderende rol van eigenaar naar huurder en het in kaart brengen van risico’s. Daar horen vragen bij als ‘hoe verkoop je, in welke staat verkoop je’ en ‘hoe wil je het vastgoed terughuren, hoe organiseer je eventuele herhuisvesting in de transformatieperiode.’ We stellen de juiste vragen om alles te weten wat van belang is voor de afspraken en overeenkomsten.”

Uitdagingen
We vragen Remco tot slot welke uitdagingen hij ziet. Remco: “Ik hoor regelmatig uit het veld dat er meer valt te halen uit samenwerking. Ik noemde al even de samenwerking bij het benutten van kansen voor zorgvastgoed in vastgoedportefeuilles van corporaties. Een andere uitdaging ligt in het geclusterd wonen en andere woonvormen. Ook dat gaat vaak over samenwerking. Als laatste wil ik aandacht vragen voor de duurzaamheidsopgave. DUDOK is ook lid van de Dutch Green Building Councel (DGBC). DGBC is een landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. In de wetenschap dat de gebouwde omgeving veel invloed heeft op de klimaatverandering. We zien dat het samenbrengen van wonen, zorg, welzijn en groen best nog een uitdaging is. Maar wel een maatschappelijke opgave is waaraan wij graag blijven trekken.” Als één van de initiatiefnemers van het Blue Zone Festival sluit ZorgSaamWonen zich hier helemaal bij aan.

De community van ZorgSaamWonen bestaat uit veel verschillende organisaties en mensen. Op basis van de eigen professie en deskundigheid én uit belangstelling werken we samen en spelen we sneller in op de maatschappelijke opgave: de samenleving zo inrichten, dat ook mensen die een combinatie van wonen, welzijn en zorg nodig behoeven, een fijn thuis hebben. We vinden het dan ook bijzonder leuk dat DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht zich heeft aansloten bij ZorgSaamWonen!