16 november 2023
|

Einde aan de mogelijkheid woonruimte tijdelijk te verhuren

Met de Wet doorstroming huurmarkt 2015 werd het vanaf 1 juli 2016 mogelijk woonruimte tijdelijk te verhuren. Verhuurders die belang hadden bij een zeker einde van de huurovereenkomst maakten de afgelopen jaren veel gebruik van deze tijdelijke contracten. Met het initiatiefwetsvoorstel Wet vaste huurcontracten komt daar een einde aan en wordt verhuur voor onbepaalde tijd weer het uitgangspunt, behoudens een aantal uitzonderingen.

De uitzonderingen worden opgenomen in het Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst, waar momenteel via internetconsultatie.nl op kan worden gereageerd. Het Besluit zal ook worden voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer. Wijzigingen ten aanzien van de uitzonderingen zijn dan ook nog mogelijk. De CDA-fractie heeft al aangegeven weliswaar vóór het initiatiefwetsvoorstel te stemmen maar te zijner tijd bij de beoordeling van het besluit mee te wegen of tijdelijke verhuur mogelijk blijft voor studenten en de middenstanders met een huisje als pensioenvoorziening.

De plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 7 november 2023. De Eerste kamer heeft het voorstel op 14 november 2023 aangenomen. Daarnaast is een motie over de verruiming van de mogelijkheden voor hospitaverhuur aangenomen, welke nog nader zal worden uitgewerkt. Op termijn zal de initiatiefwet worden bekrachtigd en worden bekendgemaakt waarna de wet – naar het nu lijkt op 1 juli 2024 – in werking zal treden.

Indien u voornemens bent woonruimte tijdelijk te verhuren is het raadzaam advies in te winnen over de mogelijkheden en stand van de inwerkingtreding van het initiatiefwetsvoorstel. U kunt daarover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

info@dudoklegal.nl
Natasja Parrello