21 maart 2022
|

Let op! Deadline UBO-registratie nadert

Als gevolg van de implementatie van de Europese anti-witwasrichtlijn zijn alle Nederlandse entiteiten verplicht om vóór 27 maart hun UBO’s in het UBO-register in te schrijven. Het niet inschrijven is een economisch delict waarvoor een boete van tot wel € 22.500 kan worden opgelegd.

Wat is een UBO?            
UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, dit is de persoon die de uiteindelijk belanghebbende van een entiteit is, of degene die de uiteindelijke zeggenschap heeft. Iedereen die meer dan 25% van het (directe of indirecte) eigendomsbelang heeft van een entiteit, moet zich in het UBO-register registreren. Ook personen die de uiteindelijke zeggenschap uitoefenen over een bedrijf moeten zich registreren in het UBO-register. Elke onderneming heeft tenminste één UBO, echter zullen er in veel gevallen meerdere UBO’s zijn.

Wie hebben registratieplicht?
De UBO-registratieplicht geldt voor nagenoeg alle Nederlandse entiteiten, zoals nv’s, bv’s, stichtingen, verenigingen, coöperaties, maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen. De registratieplicht geldt niet voor eenmanszaken, beursgenoteerde vennootschappen, publiekrechtelijke rechtspersonen en verenigingen van eigenaars. Ook buitenlandse rechtspersonen hoeven geen UBO’s te registreren in Nederland. Wel moeten zij zich in veel gevallen registreren in het land van oprichting.

Wat staat er in het register en wie kan het inzien?
In het UBO-register wordt het volgende opgenomen: Het Burgerservicenummer (BSN) of fiscaal nummer (RSIN), naam, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland, woonstaat, nationaliteit en het woonadres. Daarnaast wordt de aard en omvang van het belang van de UBO opgenomen, geduid in bandbreedtes (25-50, 50-75 of meer dan 75 procent).

Het UBO-register is in beginsel openbaar, dit betekent dat een ieder de gegevens kan inzien. Het gaat bijvoorbeeld om de naam, geboortemaand en – jaar, nationaliteit, woonstaat en de grootte van het belang. De openbare gegevens kunnen worden geraadpleegd door middel van een verzoek daartoe aan de Kamer van Koophandel. Een deel van de gegevens is wel afgezonderd en kan alleen door bevoegde autoriteiten worden ingezien, denk daarbij aan de BSN, geboortedag- en plaats en afschriften van identiteitsdocumenten.

Wanneer, waar en hoe registreren UBO’s zich?
Bestaande organisaties schrijven hun UBO’s in door middel van een UBO-opgave via de website van de Kamer van Koophandel. Deze inschrijving moet per organisatie afzonderlijk worden gedaan. De UBO-opgave kan worden geraadpleegd via deze link. De inschrijving van alle bestaande entiteiten  moet op uiterlijk 27 maart 2022 zijn voltooid.

Nieuw op te richten entiteiten schrijven zich direct in tijdens het registratieproces bij de Kamer van Koophandel ook in op het UBO-register. Daarvoor gebruikt u de UBO-formulieren, te raadplegen via deze link.

Wat als ik mij niet registreer?
De registratie in het UBO-register is verplicht. Overtreding van deze plicht kan leiden tot een last onder dwangsom in combinatie met een bestuurlijke of strafrechtelijke boete. De maximale bestuurlijke boete voor het overtreden van de UBO-regels is vastgesteld op € 22.500 (2022). De verwachting is dat de nakoming van de UBO-registratieplicht strikt wordt gehandhaafd.

 

 Wilt u weten of uw organisaties haar UBO’s moet inschrijven? Twijfelt u wie UBO van uw organisatie is/zijn? Neem voor vragen contact op met Ton van Balen via tvanbalen@dudoklegal.nl of telefonisch via +31 (0)20 540 8820.