1 juli 2024
|

Wet betaalbare huur aangenomen en van kracht vanaf 1 juli 2024

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 25 juni jl. de Wet betaalbare huur aangenomen. De wet treedt vandaag, op 1 juli 2024, in werking. Dat betekent onder andere dat verhuurders van woonruimte bij het aangaan van nieuwe huurovereenkomsten moeten nagaan of zij gebonden zijn aan maximale huurprijzen.

In een eerder artikel schreven wij al uitgebreid over de Wet betaalbare huur.

Voor vragen over de gevolgen die de inwerkingtreding van de Wet betaalbare huur voor u heeft, kunt u contact opnemen met onze advocaten.