29 november 2022
|

Commerciële vastgoedtransacties [0/4]

DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht richt zich onder meer op de commerciële vastgoedpraktijk, waaronder vastgoedtransacties. Als nichekantoor van advocaten, notaris en belastingadviseurs hebben wij veel kennis in huis om bij vastgoedtransacties te kunnen adviseren, en kunnen wij snel schakelen tussen de juridische, fiscale en notariële onderdelen van de dienstverlening. Onder een vastgoedtransactie wordt zowel verstaan de levering van een registergoed, als de levering van aandelen in een vastgoedlichaam.
Hoe onze multidisciplinaire samenwerking en advisering er in de praktijk uitziet wordt in een serie van vier artikelen uiteengezet. In de komende weken plaatsen wij de volgende vier artikelen, gebaseerd op het verloop van een gebruikelijke vastgoedtransactie:

[1] De intentieovereenkomst
Een intentieovereenkomst / letter of intent (LOI) / Head of Terms (HOT) / Non Binding Offer (NBO) zijn voorovereenkomsten, welke overeenkomsten dienen om op basis van exclusiviteit tot een vastgoedtransactie te komen. In deze voorovereenkomsten worden naast de exclusiviteitsbepaling ook de belangrijkste uitgangspunten voor de betreffende vastgoedtransactie opgenomen. Onder deze uitgangspunten vallen afspraken over de essentialia, zoals het object (aandelen of vastgoed), de koopprijs, staat van het object (bv. “as is, where is”), aansprakelijkheidsbeperkingen, opschortende- en ontbindende voorwaarden en afspraken over de due diligence (periode).

[2] Due diligence onderzoek
Voordat tot het maken van definitieve afspraken kan worden overgegaan is het gebruikelijk dat de koper gedurende een bepaalde (due diligence) periode in de gelegenheid wordt gesteld om onderzoek te doen naar het te (ver)kopen object. Na afronding van het due diligence onderzoek kan de koper de uitkomsten en eventuele risico’s meewegen bij de beoordeling van de beoogde transactie en de uitwerking van de koopovereenkomst.

[3] De koopovereenkomst
Tijdens of na afloop van het due diligence onderzoek zal de koopovereenkomst worden opgesteld. In de koopovereenkomst worden de definitieve afspraken tussen partijen vastgelegd. Deze fase vormt het zwaartepunt van de vastgoedtransactie. Na ondertekening van de koopovereenkomst resteert nog een laatste stap: de juridische levering van het verkochte.

[4] De leveringsakte
Middels de leveringsakte wordt de eigendom van het verkochte overgedragen van de verkoper aan de koper. Indien geen nieuwe feiten tussen het ondertekenen van de koopovereenkomst en het ondertekenen van de leveringsakte aan het licht komen, zal de inhoud van de leveringsakte beperkt zijn. De leveringsakte in commerciële vastgoedtransacties betreft dan meer een uitvoeringshandeling van de koopovereenkomst om de eigendom van verkoper over te dragen aan koper.

Indien u meer informatie wenst over onze (multidisciplinaire) advisering ten aanzien van een commerciële vastgoedtransactie kunt u contact met ons opnemen via 020 – 540 88 20 of info@dudoklegal.nl.