Handreiking implementatie Didam-arrest voor gemeenten verschenen

Handreiking implementatie Didam-arrest voor gemeenten verschenen - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Het arrest van de Hoge Raad in de ‘Didam’ zaak heeft dit jaar de gemoederen in de praktijk van de gebieds- en projectontwikkeling flink bezig gehouden. In dat arrest oordeelde de Hoge Raad namelijk dat een overheidslichaam een onroerende zaak niet zomaar één op één mocht verkopen maar daartoe gelegenheid moest bieden aan eventuele overige […]

Aannemer niet aansprakelijk voor schade Victoriebrug Alkmaar

Aannemer niet aansprakelijk voor schade Victoriebrug Alkmaar - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

DUDOK (Ferdinand Rameau) heeft Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw B.V. met succes bijgestaan in een geschil met de gemeente Alkmaar over de oorzaak van verzakkingen in de oeverconstructies ter plaatse van de Victoriebrug te Alkmaar. Oosterhof Holman was verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de Victoriebrug, naar een ontwerp van Syb van Breda […]

Michiel van Hecke beëdigd tot Notaris

Michiel van Hecke beëdigd tot Notaris - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

DUDOK is verheugd en trots dat Michiel van Hecke per 5 april 2018 is benoemd tot notaris. Van Hecke is sinds 2005 als kandidaat-notaris werkzaam en adviseert de publieke en private sector op het gebied van commercieel en maatschappelijk onroerend goed, zoals de aan- en verkoop van onroerend goed, (duurzame) gebieds- en projectontwikkeling, financiering en […]