Uitspraak Hoge Raad: 2% overdrachtsbelasting bij transformatie

Uitspraak Hoge Raad: 2% overdrachtsbelasting bij transformatie - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Op 29 november jl. heeft de Hoge Raad uitspraak gewezen over de toepassing van het 2%-tarief bij de verkrijging van een appartementsrecht in een voormalig kantoorgebouw dat werd getransformeerd naar woningen. In onderhavige casus kwam de Hoge Raad tot de conclusie dat een woning was verkregen en derhalve het 2%-tarief van toepassing was. Casus Belanghebbende […]