De koopovereenkomst [3/4]

De koopovereenkomst [3/4] - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Na de afronding van het due diligence onderzoek dienen definitieve afspraken te worden gemaakt, die worden vastgelegd in de koopovereenkomst. De koopovereenkomst is een verdere uitwerking van de Intentieovereenkomst (LOI) en kan daar – indien bijvoorbeeld uit het due diligence onderzoek zaken naar voren zijn gekomen die daar aanleiding toe geven – ook van afwijken. […]

Concept wetsvoorstel Verduurzaming Gebouwde Omgeving gaat LIVE

Concept wetsvoorstel Verduurzaming Gebouwde Omgeving gaat LIVE - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Op grond van het klimaatakkoord van Parijs en de daaropvolgende Green Deal van de Europese Commissie heeft Europa als eerste continent besloten om volledig klimaatneutraal te worden. De Europese Commissie heeft een voorstel gepubliceerd tot aanpassing van de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) om uitvoering te geven aan de benodigde verduurzaming van de gebouwde […]

Themabijeenkomst “Emmahof Revisited”: 25 mei 2022

Themabijeenkomst "Emmahof Revisited": 25 mei 2022 - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Woensdag 25 mei 2022 verzorgen Mischa Marchi en Michiel van Hecke een themabijeenkomst voor Stichting Zorgvastgoed. De themabijeenkomst zal met name gaan over openbare verkoop versus onderhandse verkoop. Niet alleen het proces van verkoop van inschrijving zal worden besproken maar ook recente jurisprudentie zoals het Didam-arrest. Meer informatie

Overstap van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht in Amsterdam

Overstap van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht in Amsterdam - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

In de gemeente Amsterdam kan voor woningen van voortdurende erfpacht worden overgestapt naar eeuwigdurende erfpacht. Tot 2020 kan dat onder (extra) gunstige voorwaarden. Veel mensen zullen de knoop moeten doorhakken. Wat betekent dit voor u? Voortdurende en eeuwigdurende erfpacht Sinds het jaar 1896 heeft Amsterdam een erfpachtstelsel. Voor particulieren bestaat dit stelsel uit voortdurende erfpacht. […]