Een verschuiving van verantwoordelijkheden bij vervreemding en verhuur van zorgvastgoed: ‘Is melding aan en goedkeuring door het College Sanering Zorginstellingen straks niet langer vereist?’

Een verschuiving van verantwoordelijkheden bij vervreemding en verhuur van zorgvastgoed: 'Is melding aan en goedkeuring door het College Sanering Zorginstellingen straks niet langer vereist?' - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Op 1 december 2022 is de internetconsultatie van het Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) gesloten. Onderdeel van dit wetsvoorstel is het vervallen van de taken van het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en de opheffing van het CSZ als zelfstandig bestuursorgaan. Melding aan en goedkeuring door […]

Betaling van Huur in Tijden van Corona

Betaling van Huur in Tijden van Corona - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Door de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen zijn veel winkeliers, restaurants, cafés, hotels en andere ondernemingen momenteel niet in staat om de huur te betalen. Hoewel de vastgoedeigenaren er uiteraard bij zijn gebaat dat de volledige huur wordt doorbetaald, zijn ook zij er op de langere termijn niet bij gebaat dat naar zijn […]

Huur bedrijfsruimte: Wat als een opvolgend verhuurder ontdekt dat een automatische huurindexering nooit is toegepast?

Huur bedrijfsruimte: Wat als een opvolgend verhuurder ontdekt dat een automatische huurindexering nooit is toegepast? - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Het Gerechtshof A’dam oordeelt dat een verhuurder onder omstandigheden nog aanspraak kan maken op minstens 5 jaar geïndexeerde huur, ook wanneer hij gedurende deze periode de ongeïndexeerde huur heeft gefactureerd. Hoe verhoudt dit zich met ‘koop breekt geen huur’? Op 14 maart 2017 deed het Gerechtshof A’dam uitspraak over een huurgeschil, waarbij de verhuurder, nadat […]