De intentieovereenkomst / letter of intent (LOI) [1/4]

De intentieovereenkomst / letter of intent (LOI) [1/4] - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Een vastgoedtransactie vangt geregeld aan met een intentieovereenkomst / letter of intent (LOI) / Head of Terms (HOT) / Non Binding Offer (NBO). Nadat de verkoper een bod van de koper heeft geaccepteerd wordt een LOI gesloten waarin de vastlegging van de uitgangspunten voor de transactie plaatsvindt en (doorgaans) exclusiviteit wordt bedongen door de koper. […]

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

In dit memorandum wordt kort toegelicht onder welke voorwaarden de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) van toepassing is, zodat kan worden vastgesteld of c.q. in hoeverre een beroep op de subsidieregeling mogelijk is. Doel en omvang subsidieregeling De subsidieregeling is in het leven geroepen om verduurzaming van gereguleerde huurwoningen door particuliere verhuurders of institutionele […]

Fiscale optimalisatie transformatieprojecten

Fiscale optimalisatie transformatieprojecten - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Op 23 december 2019 schreven wij over een arrest van de Hoge Raad van 29 november 2019. Het ging destijds over de verkrijging van een woonappartement in een (voormalig) kantoorgebouw, waarbij de verbouwactiviteiten op het moment van levering nog niet waren afgerond. In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat het verlaagde tarief (2%) voor […]