Prinsjesdag 2022 / Belastingplan 2023

Prinsjesdag 2022 / Belastingplan 2023 - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Op 20 september werd het pakket met belastingplannen voor 2023 gepresenteerd. Hierbij gaan wij in op de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot vastgoedcliënten.   BTW/Overdrachtsbelasting 0% BTW zonnepanelen Op de levering en installatie van zonnepanelen op of nabij woningen (incl. nieuwbouw) wordt het btw-tarief verlaagd naar 0%. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen losse of […]

Heffingsvermindering verhuurderheffing woningcorporaties

Heffingsvermindering verhuurderheffing woningcorporaties - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Recentelijk is door de Hoge Raad een arrest gewezen over de verwerking van de heffingsvermindering verhuurderheffing voor de vennootschapsbelasting. De Hoge Raad stelt dat de heffingsvermindering verhuurderheffing kwalificeert als een investeringssubsidie, hetgeen voor de meeste woningcorporaties positief uitvalt. Achtergrond Dat de verhuurderheffing die woningcorporaties betalen voor de vennootschapsbelasting aftrekbaar is staat buiten kijf. De fiscale […]

Let op! Deadline UBO-registratie nadert

Let op! Deadline UBO-registratie nadert - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Als gevolg van de implementatie van de Europese anti-witwasrichtlijn zijn alle Nederlandse entiteiten verplicht om vóór 27 maart hun UBO’s in het UBO-register in te schrijven. Het niet inschrijven is een economisch delict waarvoor een boete van tot wel € 22.500 kan worden opgelegd. Wat is een UBO?             UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, dit […]

Prinsjesdag: belangrijkste wijzigingen voor vastgoed

Prinsjesdag: belangrijkste wijzigingen voor vastgoed - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Op 15 september werd het pakket met belastingplannen voor 2021 gepresenteerd. Hierbij gaan wij in op de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot vastgoed. Eenmalige verplichte huurverlaging Er zal een eenmalige huurverlaging plaatsvinden voor huurders van een sociale huurwoning van woningcorporaties waarbij de huur in verhouding tot het inkomen te hoog is. De eenmalige huurverlaging vindt […]

Beperking aftrek BTW parkeerplaatsen

Beperking aftrek BTW parkeerplaatsen - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Het realiseren van een (ondergrondse) parkeergarage leidt vaak tot hoge kosten, waarvan de btw een aanzienlijk deel uitmaakt. Als de parkeerplaatsen worden verhuurd is de btw…

Wijziging begrip ‘bouwterrein’ in de btw

Wijziging begrip ‘bouwterrein’ in de btw - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

In het Belastingplan 2017 is voorgesteld het begrip ‘bouwterrein’ in de Nederlandse btw-wetgeving in overeenstemming te brengen met de Europese btw-richtlijn. In dit bericht wordt ingegaan