Behoud van eigendom ondanks geslaagd beroep op bevrijdende verjaring