Voorgenomen uitbreiding btw-herzieningsregeling tot ‘kostbare diensten’


Binnert van Harinxma
Author
Binnert van Harinxma