Voorgenomen uitbreiding btw-herzieningsregeling tot ‘kostbare diensten’


Binnert van Harinxma
Auteur
Binnert van Harinxma