Btw

Categorieën:
Btw-bouwterrein bij gedeeltelijke sloop
12-03-2024 | Btw

Btw-bouwterrein bij gedeeltelijke sloop

Begin februari heeft de Hoge Raad een overzicht gegeven welke stappen moeten worden doorlopen bij de vraag of sprake is van een btw-bouwterrein. Eerder deze...

Prinsjesdag 2022 / Belastingplan 2023
22-09-2022 | Actualiteiten

Prinsjesdag 2022 / Belastingplan 2023

Op 20 september werd het pakket met belastingplannen voor 2023 gepresenteerd. Hierbij gaan wij in op de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot vastgoedcliënten.   BTW/Overdrachtsbelasting...

Prinsjesdag: belangrijkste wijzigingen voor vastgoed
21-09-2020 | Actualiteiten

Prinsjesdag: belangrijkste wijzigingen voor vastgoed

Op 15 september werd het pakket met belastingplannen voor 2021 gepresenteerd. Hierbij gaan wij in op de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot vastgoed. Eenmalige verplichte...

Uitspraak Hoge Raad: 2% overdrachtsbelasting bij transformatie
23-12-2019 | Actualiteiten

Uitspraak Hoge Raad: 2% overdrachtsbelasting bij transformatie

Op 29 november jl. heeft de Hoge Raad uitspraak gewezen over de toepassing van het 2%-tarief bij de verkrijging van een appartementsrecht in een voormalig...

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij ingrijpende verbouwing?
18-10-2019 | Actualiteiten

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij ingrijpende verbouwing?

Recentelijk is een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant gepubliceerd waarin de Rechtbank zich buigt over de vraag of een ingrijpend verbouwd, voormalig postgebouw een (nieuw) vervaardigd...

Onvoorzien fiscaal gevolg sale-and-lease-backtransactie
28-08-2019 | Btw

Onvoorzien fiscaal gevolg sale-and-lease-backtransactie

Iedere vastgoedtransactie moet worden beoordeeld op de fiscale gevolgen. De fiscaliteit kent zijn eigen spelregels en kan tot verrassende uitkomsten leiden. Het Gerechtshof Den Haag...

Alsnog aftrek niet eerder afgetrokken btw
21-03-2019 | Actualiteiten

Alsnog aftrek niet eerder afgetrokken btw

Alsnog aftrek van niet eerder afgetrokken btw De aftrek van btw op onroerende zaken kan complex zijn, en daarbij kunnen ook fouten worden gemaakt. In...

Schadevergoeding woningcorporatie – wel of geen (aftrekbare) btw?
08-03-2018 | Actualiteiten

Schadevergoeding woningcorporatie – wel of geen (aftrekbare) btw?

Een woningcorporatie koopt gronden van een gemeente. Later besluit zij echter af te zien van de koop, onder betaling van een vergoeding van € 2,3...

Vergoeding voor uitstel levering belast met overdrachtsbelasting
18-07-2017 | Btw

Vergoeding voor uitstel levering belast met overdrachtsbelasting

Bij transacties met onroerende zaken kan de mogelijkheid worden overeengekomen om tegen vergoeding de levering uit te stellen. Uitstel kan bijvoorbeeld nodig zijn indien de...

Voorgenomen uitbreiding btw-herzieningsregeling tot ‘kostbare diensten’
04-07-2017 | Actualiteiten

Voorgenomen uitbreiding btw-herzieningsregeling tot ‘kostbare diensten’

Een ondernemer die btw-belaste en btw-vrijgestelde activiteiten verricht met (on)roerende zaken kan de btw op de aanschaf daarvan deels terugvragen. Het gebruik van bijvoorbeeld gemengd...

Voorstel voor vereenvoudiging btw-teruggaaf op oninbare vorderingen
25-11-2016 | Btw

Voorstel voor vereenvoudiging btw-teruggaaf op oninbare vorderingen

Bij het versturen van een factuur met btw aan een klant, moet de op de factuur vermelde btw op korte termijn aan de Belastingdienst worden...

Formeel gebrek factuur verhindert aftrek btw niet
26-10-2016 | Btw

Formeel gebrek factuur verhindert aftrek btw niet

Bij de beoordeling of btw door een ondernemer in vooraftrek kan worden gebracht, speelt ook de onderliggende factuur een rol. Een formele fout op de...