Woningcorporaties

Categorieën:
Heffingsvermindering verhuurderheffing woningcorporaties
15-08-2022 | Actualiteiten

Heffingsvermindering verhuurderheffing woningcorporaties

Recentelijk is door de Hoge Raad een arrest gewezen over de verwerking van de heffingsvermindering verhuurderheffing voor de vennootschapsbelasting. De Hoge Raad stelt dat de...

Onvoorzien fiscaal gevolg sale-and-lease-backtransactie
28-08-2019 | Btw

Onvoorzien fiscaal gevolg sale-and-lease-backtransactie

Iedere vastgoedtransactie moet worden beoordeeld op de fiscale gevolgen. De fiscaliteit kent zijn eigen spelregels en kan tot verrassende uitkomsten leiden. Het Gerechtshof Den Haag...

Schadevergoeding woningcorporatie – wel of geen (aftrekbare) btw?
08-03-2018 | Actualiteiten

Schadevergoeding woningcorporatie – wel of geen (aftrekbare) btw?

Een woningcorporatie koopt gronden van een gemeente. Later besluit zij echter af te zien van de koop, onder betaling van een vergoeding van € 2,3...

Behoud van eigendom ondanks geslaagd beroep op bevrijdende verjaring
18-10-2017 | Actualiteiten

Behoud van eigendom ondanks geslaagd beroep op bevrijdende verjaring

Op 24 februari 2017 oordeelde de Hoge Raad dat het voor de oorspronkelijke eigenaar die geconfronteerd wordt met een beroep op bevrijdende verjaring mogelijk is...

Verkoop van woningbezit door woningcorporaties wordt eenvoudiger
22-05-2017 | Woningcorporaties

Verkoop van woningbezit door woningcorporaties wordt eenvoudiger

Zienswijze van de gemeente niet meer in alle gevallen vereist. Aan bezwaren van beleggers lijkt te zijn tegemoet gekomen. Op 1 juli 2015 zijn de...

Uitspraak Raad van State tast mogelijk rechtsgeldigheid verhuurderheffing aan
05-02-2016 | Woningcorporaties

Uitspraak Raad van State tast mogelijk rechtsgeldigheid verhuurderheffing aan

Op 3 februari 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de vraag of de belastingdienst de hoogte van het huishoudinkomen van huurders aan...

DAEB-bezit vrijgesteld van overdrachts- en vennootschapsbelasting?
18-11-2015 | Woningcorporaties

DAEB-bezit vrijgesteld van overdrachts- en vennootschapsbelasting?

Op 16 november 2016 werd door de Kamerleden Van Vliet en Groot een motie ingediend waarin zij het kabinet verzoeken om uiterlijk maart 2017 opties...

Aansprakelijkheid als instrument voor good governance
04-04-2014 | Zorg

Aansprakelijkheid als instrument voor good governance

De wettelijke positie van bestuurders en toezichthouders bij woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen wordt aangescherpt.