Formeel gebrek factuur verhindert aftrek btw niet


Binnert van Harinxma
Auteur
Binnert van Harinxma