Formeel gebrek factuur verhindert aftrek btw niet


Binnert van Harinxma
Author
Binnert van Harinxma