Formeel gebrek factuur verhindert aftrek btw niet


Author
Binnert van Harinxma