Geen overdrachtsbelasting bij herstructurering


Binnert van Harinxma
Author
Binnert van Harinxma