Geen overdrachtsbelasting bij herstructurering


Author
Binnert van Harinxma