Hoge Raad geeft meer ruimte om zelfstandige zorgverleners zonder btw in te huren


Binnert van Harinxma
Author
Binnert van Harinxma