Hoge Raad geeft meer ruimte om zelfstandige zorgverleners zonder btw in te huren


Author
Binnert van Harinxma