Huur bedrijfsruimte: Wat als een opvolgend verhuurder ontdekt dat een automatische huurindexering nooit is toegepast?


Author
Mischa Marchi