21 november 2016
|

Beperking aftrek BTW parkeerplaatsen

Bij het bepalen van het recht op aftrek van btw ten aanzien van te verhuren parkeerplaatsen is het voorgenomen gebruik, en het kunnen aantonen daarvan, van groot belang.

Het realiseren van een (ondergrondse) parkeergarage leidt vaak tot hoge kosten, waarvan de btw een aanzienlijk deel uitmaakt. Als de parkeerplaatsen worden verhuurd is de btw die drukt op de realisatie daarvan is in beginsel aftrekbaar, nu de verhuur van een parkeerplaats op zichzelf ook belast is met btw. De verhuur van een parkeerplaats kan echter ook vrijgesteld zijn van btw, bijvoorbeeld als dit opgaat in de verhuur van een woning. In dat geval bestaat geen recht op aftrek van de btw die drukt op de realisatie.

Bij het bepalen van het recht op aftrek van btw ten aanzien van te verhuren parkeerplaatsen is het voorgenomen gebruik, en het kunnen aantonen daarvan, van groot belang. Een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam bevestigt dit nog eens. [1]

 

Gerechtshof Amsterdam 14 juni 2016

Een ondernemer realiseert in 2011 een gebouw met daaronder een parkeerkelder met 44 parkeerplaatsen. De parkeerkelder wordt in 2011 in zijn geheel in gebruik genomen. In dat jaar worden slechts 16 parkeerplaatsen daadwerkelijk verhuurd. 13 parkeerplaatsen worden btw-vrijgesteld verhuurd en 3 parkeerplaatsen worden met btw verhuurd. Tussen de ondernemer en de Belastingdienst bestaat discussie over het recht op aftrek van btw op de nog niet verhuurde parkeerplaatsen.

Het Gerechtshof oordeelt dat voor de parkeerplaatsen die eind 2011 nog niet zijn verhuurd het voorgenomen gebruik doorslaggevend is bij de bepaling in hoeverre recht op aftrek van btw bestaat. Dit voorgenomen gebruik dient de ondernemer te onderbouwen met objectieve gegevens. De ondernemer kon echter niet aannemelijk maken dat hij voornemens was de overige parkeerplaatsen met btw te gaan verhuren. De Belastingdienst kon het tegenovergestelde echter ook niet aannemelijk maken. Het Gerechtshof is er daarom van uitgegaan dat het voorgenomen gebruik 50%/50% btw-belast en btw-vrijgesteld was. Als gevolg hiervan bestaat recht op aftrek van btw op 50% van de nog niet verhuurde parkeerplaatsen. Overigens is beroep in cassatie aangetekend tegen deze uitspraak.

Doordat de ondernemer niet voldoende aannemelijk kon maken dat hij de niet-verhuurde parkeerplaatsen voor belaste verhuur wilde gebruiken kon een aanzienlijk bedrag aan btw niet in aftrek worden gebracht. Mogelijk had dit kunnen worden voorkomen door de parkeergarage vooraf met het oog op btw belaste verhuur te realiseren en dit vast te leggen in een schriftelijk verhuurbeleid of expliciet te adverteren met btw-belaste verhuur.

 

Belang fiscale planning

De fiscale belangen bij realisatie van (ondergrondse) parkeergarages en vastgoedprojecten in het algemeen zijn vaak groot. Door middel van tijdige fiscale planning kan de belastingdruk worden geoptimaliseerd. Graag zijn wij u van dienst bij vragen over de fiscaal optimale planning rondom de ontwikkeling van bijvoorbeeld een parkeergarage.

[1] Hof Amsterdam 14 juni 2016, 15/00595, ECLI:NL:GHAMS:2016:3104

 

Note: Als gevolg van nieuwe jurisprudentie en wetswijzigingen kan het voorgaande op het moment van lezen achterhaald zijn. Wij adviseren dat u zich ook altijd laat informeren over de actuele stand van de jurisprudentie en wetgeving, graag staan wij u hierin bij.