Nieuws

Categorieën:
De koopovereenkomst [3/4]
20-02-2023 | Algemeen nieuws

De koopovereenkomst [3/4]

Na de afronding van het due diligence onderzoek dienen definitieve afspraken te worden gemaakt, die worden vastgelegd in de koopovereenkomst. De koopovereenkomst is een verdere...

Due diligence onderzoek [2/4]
13-02-2023 | Algemeen nieuws

Due diligence onderzoek [2/4]

Binnen de vastgoedpraktijk is het gebruikelijk om voorafgaand aan een transactie een due diligence onderzoek uit te (laten) voeren. Bij de overdracht van (een recht...

De intentieovereenkomst / letter of intent (LOI) [1/4]
17-01-2023 | Algemeen nieuws

De intentieovereenkomst / letter of intent (LOI) [1/4]

Een vastgoedtransactie vangt geregeld aan met een intentieovereenkomst / letter of intent (LOI) / Head of Terms (HOT) / Non Binding Offer (NBO). Nadat de...

Een verschuiving van verantwoordelijkheden bij vervreemding en verhuur van zorgvastgoed: ‘Is melding aan en goedkeuring door het College Sanering Zorginstellingen straks niet langer vereist?’
15-12-2022 | Zorg

Een verschuiving van verantwoordelijkheden bij vervreemding en verhuur van zorgvastgoed: ‘Is melding aan en goedkeuring door het College Sanering Zorginstellingen straks niet langer vereist?’

Op 1 december 2022 is de internetconsultatie van het Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) gesloten. Onderdeel van dit wetsvoorstel is het vervallen van...

Commerciële vastgoedtransacties [0/4]
29-11-2022 | Algemeen nieuws

Commerciële vastgoedtransacties [0/4]

DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht richt zich onder meer op de commerciële vastgoedpraktijk, waaronder vastgoedtransacties. Als nichekantoor van advocaten, notaris en belastingadviseurs hebben wij de benodigde...

Handreiking implementatie Didam-arrest voor gemeenten verschenen
10-11-2022 | Actualiteiten

Handreiking implementatie Didam-arrest voor gemeenten verschenen

Het arrest van de Hoge Raad in de ‘Didam’ zaak heeft dit jaar de gemoederen in de praktijk van de gebieds- en projectontwikkeling flink bezig...

Green lease van kantoorruimte: Bent u als huurder of verhuurder klaar voor de label C-plicht per 1 januari 2023?
09-11-2022 | Actualiteiten

Green lease van kantoorruimte: Bent u als huurder of verhuurder klaar voor de label C-plicht per 1 januari 2023?

Hoewel het vanaf 1 januari 2023 verboden is om een kantoorgebouw te gebruiken zonder een energielabel C of beter, wordt door slechts de helft van...

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)
31-10-2022 | Verduurzaming

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

In dit memorandum wordt kort toegelicht onder welke voorwaarden de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) van toepassing is, zodat kan worden vastgesteld of c.q....

Concept wetsvoorstel Verduurzaming Gebouwde Omgeving gaat LIVE
13-10-2022 | Actualiteiten

Concept wetsvoorstel Verduurzaming Gebouwde Omgeving gaat LIVE

Op grond van het klimaatakkoord van Parijs en de daaropvolgende Green Deal van de Europese Commissie heeft Europa als eerste continent besloten om volledig klimaatneutraal...

Prinsjesdag 2022 / Belastingplan 2023
22-09-2022 | Actualiteiten

Prinsjesdag 2022 / Belastingplan 2023

Op 20 september werd het pakket met belastingplannen voor 2023 gepresenteerd. Hierbij gaan wij in op de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot vastgoedcliënten.   BTW/Overdrachtsbelasting...

Aannemer niet aansprakelijk voor schade Victoriebrug Alkmaar
16-09-2022 | Actualiteiten

Aannemer niet aansprakelijk voor schade Victoriebrug Alkmaar

DUDOK (Ferdinand Rameau) heeft Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw B.V. met succes bijgestaan in een geschil met de gemeente Alkmaar over de oorzaak van verzakkingen...

Heffingsvermindering verhuurderheffing woningcorporaties
15-08-2022 | Actualiteiten

Heffingsvermindering verhuurderheffing woningcorporaties

Recentelijk is door de Hoge Raad een arrest gewezen over de verwerking van de heffingsvermindering verhuurderheffing voor de vennootschapsbelasting. De Hoge Raad stelt dat de...