Nieuws

Categorieën:
Uitspraak Hoge Raad: 2% overdrachtsbelasting bij transformatie
23-12-2019 | Actualiteiten

Uitspraak Hoge Raad: 2% overdrachtsbelasting bij transformatie

Op 29 november jl. heeft de Hoge Raad uitspraak gewezen over de toepassing van het 2%-tarief bij de verkrijging van een appartementsrecht in een voormalig...

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij ingrijpende verbouwing?
18-10-2019 | Actualiteiten

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij ingrijpende verbouwing?

Recentelijk is een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant gepubliceerd waarin de Rechtbank zich buigt over de vraag of een ingrijpend verbouwd, voormalig postgebouw een (nieuw) vervaardigd...

Overstap van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht in Amsterdam
09-10-2019 | Actualiteiten

Overstap van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht in Amsterdam

In de gemeente Amsterdam kan voor woningen van voortdurende erfpacht worden overgestapt naar eeuwigdurende erfpacht. Tot 2020 kan dat onder (extra) gunstige voorwaarden. Veel mensen...

Prinsjesdag 2019 en vastgoed
18-09-2019 | Actualiteiten

Prinsjesdag 2019 en vastgoed

Op 17 september werd het pakket met belastingplannen voor 2020 gepresenteerd. Hierbij gaan wij in op de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot vastgoed.   Eigenwoningforfait...

Onvoorzien fiscaal gevolg sale-and-lease-backtransactie
28-08-2019 | Btw

Onvoorzien fiscaal gevolg sale-and-lease-backtransactie

Iedere vastgoedtransactie moet worden beoordeeld op de fiscale gevolgen. De fiscaliteit kent zijn eigen spelregels en kan tot verrassende uitkomsten leiden. Het Gerechtshof Den Haag...

Goedkeuringen terbeschikkingstelling personeel zorg en btw
31-07-2019 | Zorg

Goedkeuringen terbeschikkingstelling personeel zorg en btw

Het toetsen en toepassen van de btw-goedkeuringen bij terbeschikkingstelling van personeel in de zorg vraagt om zorgvuldige beoordeling. Het ter beschikking stellen van personeel is...

Zorgappartementen zijn woningen: 2% overdrachtsbelasting
28-04-2019 | Actualiteiten

Zorgappartementen zijn woningen: 2% overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting kent een gunstig laag tarief voor woningen: 2%. In de praktijk kan veel discussie ontstaan over toepassing van het tarief. Bijvoorbeeld in geval...

Alsnog aftrek niet eerder afgetrokken btw
21-03-2019 | Actualiteiten

Alsnog aftrek niet eerder afgetrokken btw

Alsnog aftrek van niet eerder afgetrokken btw De aftrek van btw op onroerende zaken kan complex zijn, en daarbij kunnen ook fouten worden gemaakt. In...

Geen overdrachtsbelasting bij herstructurering
21-03-2019 | Actualiteiten

Geen overdrachtsbelasting bij herstructurering

Herstructurering vastgoed zonder overdrachtsbelasting ondanks opvolgende verkoop Een herstructuring van vastgoed zou niet belast moeten zijn met overdrachtsbelasting. Hiervoor kent de wet verschillende vrijstellingen. Verkoop...

Michiel van Hecke beëdigd tot Notaris
10-04-2018 | Algemeen nieuws

Michiel van Hecke beëdigd tot Notaris

DUDOK is verheugd en trots dat Michiel van Hecke per 5 april 2018 is benoemd tot notaris. Van Hecke is sinds 2005 als kandidaat-notaris werkzaam...

Schadevergoeding woningcorporatie – wel of geen (aftrekbare) btw?
08-03-2018 | Actualiteiten

Schadevergoeding woningcorporatie – wel of geen (aftrekbare) btw?

Een woningcorporatie koopt gronden van een gemeente. Later besluit zij echter af te zien van de koop, onder betaling van een vergoeding van € 2,3...

Interview met Ferdinand Rameau: “Mindset moet zijn: Samen dat resultaat neerzetten”
24-11-2017 | Actualiteiten

Interview met Ferdinand Rameau: “Mindset moet zijn: Samen dat resultaat neerzetten”

Ter gelegenheid van de uitgave Coubouw 50 is Ferdinand Rameau gevraagd naar zijn visie op de bouw in 2040. Download hier het artikel als pdf