Nieuws

Categorieën:
Onvoorzien fiscaal gevolg sale-and-lease-backtransactie
28-08-2019 | Btw

Onvoorzien fiscaal gevolg sale-and-lease-backtransactie

Iedere vastgoedtransactie moet worden beoordeeld op de fiscale gevolgen. De fiscaliteit kent zijn eigen spelregels en kan tot verrassende uitkomsten leiden. Het Gerechtshof Den Haag...

Goedkeuringen terbeschikkingstelling personeel zorg en btw
31-07-2019 | Zorg

Goedkeuringen terbeschikkingstelling personeel zorg en btw

Het toetsen en toepassen van de btw-goedkeuringen bij terbeschikkingstelling van personeel in de zorg vraagt om zorgvuldige beoordeling. Het ter beschikking stellen van personeel is...

Zorgappartementen zijn woningen: 2% overdrachtsbelasting
28-04-2019 | Actualiteiten

Zorgappartementen zijn woningen: 2% overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting kent een gunstig laag tarief voor woningen: 2%. In de praktijk kan veel discussie ontstaan over toepassing van het tarief. Bijvoorbeeld in geval...

Alsnog aftrek niet eerder afgetrokken btw
21-03-2019 | Actualiteiten

Alsnog aftrek niet eerder afgetrokken btw

Alsnog aftrek van niet eerder afgetrokken btw De aftrek van btw op onroerende zaken kan complex zijn, en daarbij kunnen ook fouten worden gemaakt. In...

Geen overdrachtsbelasting bij herstructurering
21-03-2019 | Actualiteiten

Geen overdrachtsbelasting bij herstructurering

Herstructurering vastgoed zonder overdrachtsbelasting ondanks opvolgende verkoop Een herstructuring van vastgoed zou niet belast moeten zijn met overdrachtsbelasting. Hiervoor kent de wet verschillende vrijstellingen. Verkoop...

Michiel van Hecke beëdigd tot Notaris
10-04-2018 | Algemeen nieuws

Michiel van Hecke beëdigd tot Notaris

DUDOK is verheugd en trots dat Michiel van Hecke per 5 april 2018 is benoemd tot notaris. Van Hecke is sinds 2005 als kandidaat-notaris werkzaam...

Schadevergoeding woningcorporatie – wel of geen (aftrekbare) btw?
08-03-2018 | Actualiteiten

Schadevergoeding woningcorporatie – wel of geen (aftrekbare) btw?

Een woningcorporatie koopt gronden van een gemeente. Later besluit zij echter af te zien van de koop, onder betaling van een vergoeding van € 2,3...

Interview met Ferdinand Rameau: “Mindset moet zijn: Samen dat resultaat neerzetten”
24-11-2017 | Actualiteiten

Interview met Ferdinand Rameau: “Mindset moet zijn: Samen dat resultaat neerzetten”

Ter gelegenheid van de uitgave Coubouw 50 is Ferdinand Rameau gevraagd naar zijn visie op de bouw in 2040. Download hier het artikel als pdf

Behoud van eigendom ondanks geslaagd beroep op bevrijdende verjaring
18-10-2017 | Actualiteiten

Behoud van eigendom ondanks geslaagd beroep op bevrijdende verjaring

Op 24 februari 2017 oordeelde de Hoge Raad dat het voor de oorspronkelijke eigenaar die geconfronteerd wordt met een beroep op bevrijdende verjaring mogelijk is...

Vergoeding voor uitstel levering belast met overdrachtsbelasting
18-07-2017 | Btw

Vergoeding voor uitstel levering belast met overdrachtsbelasting

Bij transacties met onroerende zaken kan de mogelijkheid worden overeengekomen om tegen vergoeding de levering uit te stellen. Uitstel kan bijvoorbeeld nodig zijn indien de...

Voorgenomen uitbreiding btw-herzieningsregeling tot ‘kostbare diensten’
04-07-2017 | Actualiteiten

Voorgenomen uitbreiding btw-herzieningsregeling tot ‘kostbare diensten’

Een ondernemer die btw-belaste en btw-vrijgestelde activiteiten verricht met (on)roerende zaken kan de btw op de aanschaf daarvan deels terugvragen. Het gebruik van bijvoorbeeld gemengd...

Huur bedrijfsruimte: Wat als een opvolgend verhuurder ontdekt dat een automatische huurindexering nooit is toegepast?
06-06-2017 | Huurrecht

Huur bedrijfsruimte: Wat als een opvolgend verhuurder ontdekt dat een automatische huurindexering nooit is toegepast?

Het Gerechtshof A’dam oordeelt dat een verhuurder onder omstandigheden nog aanspraak kan maken op minstens 5 jaar geïndexeerde huur, ook wanneer hij gedurende deze periode...