Nieuws

Categorieën:
Beperking aftrek BTW parkeerplaatsen
21-11-2016 | Huurrecht

Beperking aftrek BTW parkeerplaatsen

Het realiseren van een (ondergrondse) parkeergarage leidt vaak tot hoge kosten, waarvan de btw een aanzienlijk deel uitmaakt. Als de parkeerplaatsen worden verhuurd is de...

Formeel gebrek factuur verhindert aftrek btw niet
26-10-2016 | Btw

Formeel gebrek factuur verhindert aftrek btw niet

Bij de beoordeling of btw door een ondernemer in vooraftrek kan worden gebracht, speelt ook de onderliggende factuur een rol. Een formele fout op de...

Grondroerders minder snel aansprakelijk bij graafschade
17-10-2016 | Bouwrecht

Grondroerders minder snel aansprakelijk bij graafschade

Op 20 september jl. heeft het Gerechtshof Amsterdam arrest gewezen in een zaak over de aansprakelijkheid van een grondroerder voor kabelschade...

Wijziging begrip ‘bouwterrein’ in de btw
05-10-2016 | Btw

Wijziging begrip ‘bouwterrein’ in de btw

In het Belastingplan 2017 is voorgesteld het begrip ‘bouwterrein’ in de Nederlandse btw-wetgeving in overeenstemming te brengen met de Europese btw-richtlijn. In dit bericht wordt...

Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015 naar Eerste Kamer
02-07-2016 | Huurrecht

Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015 naar Eerste Kamer

Op 9 februari 2016 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wet doorstroming huurmarkt 2015’ aangenomen. Het wetsvoorstel wordt voor behandeling aan de Eerste Kamer voorgelegd.

Uitspraak Raad van State tast mogelijk rechtsgeldigheid verhuurderheffing aan
05-02-2016 | Woningcorporaties

Uitspraak Raad van State tast mogelijk rechtsgeldigheid verhuurderheffing aan

Op 3 februari 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de vraag of de belastingdienst de hoogte van het huishoudinkomen van huurders aan...

DAEB-bezit vrijgesteld van overdrachts- en vennootschapsbelasting?
18-11-2015 | Woningcorporaties

DAEB-bezit vrijgesteld van overdrachts- en vennootschapsbelasting?

Op 16 november 2016 werd door de Kamerleden Van Vliet en Groot een motie ingediend waarin zij het kabinet verzoeken om uiterlijk maart 2017 opties...

Aankoop en huur van zorgvastgoed nu ook onder vergrootglas
22-10-2014 | Zorg

Aankoop en huur van zorgvastgoed nu ook onder vergrootglas

De overheid is voornemens om vanaf 1 januari 2015 zorgorganisaties te verplichten om de voorgenomen aankoop en huur van zorgvastgoed ter toetsing voor te leggen...

Verbouwing verzorgingstehuis als medicijn voor verhuurdersheffing?
04-08-2014 | Zorg

Verbouwing verzorgingstehuis als medicijn voor verhuurdersheffing?

Volgens minister Blok kunnen woningcorporaties die verzorgingstehuizen ombouwen naar sociale huurwoningen, een korting op de verhuurdersheffing krijgen.

Hoge Raad geeft meer ruimte om zelfstandige zorgverleners zonder btw in te huren
27-06-2014 | Btw

Hoge Raad geeft meer ruimte om zelfstandige zorgverleners zonder btw in te huren

Voor ziekenhuizen en zorginstellingen vormt de btw een kostenpost. Zij zien dan ook liever niet dat extern ingeschakelde zorgverleners aan hen btw in rekening moeten...

Aansprakelijkheid als instrument voor good governance
04-04-2014 | Zorg

Aansprakelijkheid als instrument voor good governance

De wettelijke positie van bestuurders en toezichthouders bij woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen wordt aangescherpt.

Brandveiligheid onderbelicht bij scheiding wonen en zorg
18-03-2014 | Zorg

Brandveiligheid onderbelicht bij scheiding wonen en zorg

Het is vanzelfsprekend dat de veiligheid van cliënten en bewoners voorop staat. Desondanks wordt bij scheiden van wonen en zorg nog onvoldoende rekening gehouden met...