25 januari 2024
|

Digitale Oprichting B.V. ’s (DOBV)

Vanaf 1 januari 2024 is het mogelijk om een besloten vennootschap (B.V.) op te richten via een digitaal oprichtingsproces. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een digitale notariële akte. De digitale notariële akte biedt gelijkwaardige juridische waarborgen als de papieren notariële akte.

Een opvallend voordeel van deze digitale methode is de optie om de akte (en eventuele opvolgende statutenwijzigingen) in het Engels te passeren. Dit is in het bijzonder een meerwaarde voor niet-Nederlandse cliënten, immers oprichters/aandeelhouders hoeven niet persoonlijk aanwezig te zijn bij het passeren van de akte. Zij kunnen zich dus ook in het buitenland bevinden. Hiervoor moet er wel gebruik gemaakt worden van een digitaal identificatiemiddel, zoals bijvoorbeeld It’s me. Het proces wordt niet alleen efficiënter, maar zal vooral ook toegankelijker zijn voor internationale cliënten.