Onvoorzien fiscaal gevolg sale-and-lease-backtransactie


Binnert van Harinxma
Author
Binnert van Harinxma