Onvoorzien fiscaal gevolg sale-and-lease-backtransactie


Author
Binnert van Harinxma