Schadevergoeding woningcorporatie – wel of geen (aftrekbare) btw?


Author
Binnert van Harinxma