Sectoren

Kennis van uw sector

Om u optimaal te kunnen bedienen is kennis van uw sector onmisbaar. Wij staan bekend om onze branchekennis en zijn vertrouwd met de sectorspecifieke regelgeving. Wij volgen de actualiteiten binnen elke sector op de voet en onze multidisciplinaire samenstelling stelt ons bij uitstek in staat om daar snel op in te kunnen spelen.

De sectoren waarin wij met name werkzaam zijn

  • Retail
  • Utiliteitsbouw
  • Zorg
  • Onderwijs
  • GWW (Grond, Weg- en Waterbouw)
  • Woningcorporaties
  • Energie en Duurzaamheid
  • Hospitality, Sport en Leasure
  • Decentrale Overheden (Gemeenten)