Aanbestedingsrecht en Staatssteunrecht

Aanbestedingsrecht en Staatssteunrecht

DUDOK is een ervaren speler op het terrein van het Europese- en het Nationale aanbestedingsrecht. Onze kennis en ervaring is in het bijzonder opgedaan bij aanbestedingen in de bouwsector, vooral in de grond-, weg- en waterbouw. Daarnaast adviseren wij met regelmaat over de toepassing van het aanbestedingsrecht in brede zin zoals in het kader van project- en gebiedsontwikkelingen en bij het structureren van transacties en samenwerkingen tussen overheden en marktpartijen (PPS).

DUDOK adviseert en begeleidt zowel aanbestedende diensten als marktpartijen, waardoor wij het aanbestedingsrecht vanuit beide invalshoeken weten te benaderen. Wij begeleiden bijvoorbeeld gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen alsook private ondernemingen op alle aspecten van het aanbestedingsrecht, zoals:

• Het beoordelen van een eventuele aanbestedingsplicht;
• Toetsing aan (Europese) aanbestedingsregelgeving;
• Advisering over de keuze van de beste procedure;
• Begeleiden van aanbestedingsprocedures;
• Het opstellen en beoordelen van aanbestedingsdocumenten;
• Het begeleiden van marktpartijen bij deelname aan het aanbestedingsproces;
• Procederen in aanbestedingsgeschillen.

Daarnaast adviseren wij over raakvlakken tussen het aanbestedingsrecht en het Europese staatssteunrecht in het kader van project- en gebiedsontwikkelingen en complexe grondtransacties.