Financiering en zekerheden

Financiering en zekerheden

Een van de belangrijkste aspecten bij de structurering en contractering van complexe bouw- en vastgoedprojecten is een goed advies over de financiering en bijbehorende zekerheden.

Bij de advisering over de financiering en kapitalisatie van projecten en transacties streven wij naar de juiste combinatie van fiscale optimalisatie, risicominimalisering, kosteneffectiviteit en een goede inpassing in uw vennootschapsrechtelijke bedrijfsstructuur. Van wezenlijk belang bij die advisering is het doel van de beoogde transactie en de termijn van betrokkenheid daarbij. Het kan immers gaan om een belegging, de ontwikkeling en bouw ten behoeve van derden of voor eigen gebruik.

Bij zo goed als iedere vastgoedtransactie en totstandkoming van een bouwproject is de financiering een thema. Financiering komt veelal van een bank, maar een combinatie van verschillende bronnen is ook mogelijk, zoals bijvoorbeeld door de bank samen met aandeelhouders. Binnen die laatste financieringsbron, zijn er vaak meerdere aandeelhouders, met ongelijke belangen.

Ongelijke belangen nopen tot op maat gemaakte afspraken over de leningen, de rendementen en de voorwaarden waaronder het geld wordt verstrekt. De bank wil

hierbij betrokken worden en verlangt hierbij inspraak. Bijvoorbeeld door te eisen dat deze leningen worden achtergesteld aan die van de bank.

Een scherpe blik is hierbij vereist. Te meer omdat voor de nakoming van verplichtingen uit de geldleningovereenkomst zekerheden moeten worden verstrekt. Hierbij kunt u denken aan het vestigen van een hypotheekrecht op het vastgoed of verpanding van aandelen. Ook kunnen rechten uit overeenkomsten worden verpand. Bijvoorbeeld de rechten uit een koopovereenkomst.

DUDOK heeft veel ervaring met het opstellen van financieringsafspraken, zowel richting banken als tussen aandeelhouders onderling. Er zijn vaak talloze mogelijkheden – fiscaal, juridisch en inhoudelijk – die het verschil maken tussen een goede en minder goede financiering. Wij adviseren zowel in- als uitleners en investeerders, bij de financiering van nieuwe projecten en bij de herstructurering van bestaande projecten.