Koop en verkoop

Koop en verkoop

Onze adviseurs begeleiden u bij de aan- en verkoop van woningen, bedrijfsgebouwen, kantoren en hotels. Wij begeleiden zowel de aan- en verkoop van eigendom als van erfpacht en doen dat in de brede range van individuele transacties tot complete (woningbouw)projecten.

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van sale-and-lease-back overeenkomsten. Behalve met betrekking tot de aan- en verkoop komt daarbij ook onze ervaring over de huur en verhuur uitstekend van pas.

Bij de aan- en verkoop en overdracht komen bij uitstek de juridische en fiscale aspecten van onroerend goed transacties samen. Wij zorgen ervoor dat onderwerpen als aansprakelijkheid en garanties, maar ook overdrachtsbelasting en btw goed in de overeenkomst en akte worden opgenomen.

Ook met de aan een transactie voorafgaande juridische en fiscale onderzoeken (due diligence) hebben wij veel ervaring. Wij kunnen u adviseren over de juridische en fiscale haalbaarheid van voorgenomen aankopen.