Projectontwikkeling

Projectontwikkeling

Onze integrale expertise en ervaring is de ruggengraat van onze projectontwikkelingspraktijk. Wij adviseren en begeleiden onze cliënten in alle fasen van het ontwikkeltraject vanaf de initiatieffase tot aan de oplevering en het (meerjarig) onderhoud van het onroerend goed. Met onze kennis van het aanbestedingsrecht, architectenrecht, bouwrecht, ondernemings- en vennootschapsrecht en het fiscaalrecht zijn wij uw ideale kennis- en adviespartner.

Wij worden veelvuldig betrokken bij onderhandelingen en transacties bij gebiedsontwikkelingen, binnenstedelijke herontwikkelingen, Publiek-Private samenwerkingsverbanden en gebouw gebonden (her)ontwikkelingen.

DUDOK heeft ruime ervaring met het adviseren over en het opstellen van de benodigde overeenkomsten, het bepalen van de gunstigste grondrouting en vennootschapsrechtelijke structuur waarbinnen de ontwikkeling gaat plaatsvinden.

Contractueel gezien is vrijwel altijd sprake van maatwerk, maar in voorkomend geval kan ook worden teruggevallen op standaardregelingen zoals de UAV-GC of andere gebruikelijke contractvormen als design & build, design & construct en turnkey-contracten. Uiteraard worden ook steeds de aanbestedingsrechtelijke- en staatssteunrechtelijke aspecten in ogenschouw genomen.