Btw-bouwterrein bij gedeeltelijke sloop

Btw-bouwterrein bij gedeeltelijke sloop - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Begin februari heeft de Hoge Raad een overzicht gegeven welke stappen moeten worden doorlopen bij de vraag of sprake is van een btw-bouwterrein. Eerder deze maand is een uitspraak van gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gepubliceerd , waarin het gerechtshof zich uitlaat over de feitelijke beoordeling die nodig is voor de stappen die de Hoge Raad schetst. De […]

Prinsjesdag 2022 / Belastingplan 2023

Prinsjesdag 2022 / Belastingplan 2023 - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Op 20 september werd het pakket met belastingplannen voor 2023 gepresenteerd. Hierbij gaan wij in op de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot vastgoedcliënten.   BTW/Overdrachtsbelasting 0% BTW zonnepanelen Op de levering en installatie van zonnepanelen op of nabij woningen (incl. nieuwbouw) wordt het btw-tarief verlaagd naar 0%. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen losse of […]

Schadevergoeding woningcorporatie – wel of geen (aftrekbare) btw?

Schadevergoeding woningcorporatie - wel of geen (aftrekbare) btw? - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Een woningcorporatie koopt gronden van een gemeente. Later besluit zij echter af te zien van de koop, onder betaling van een vergoeding van € 2,3 mln. Is deze vergoeding belast met btw? Zo ja, kan de woningcorporatie die btw dan ook in aftrek brengen? Advocaat-Generaal Ettema heeft hier onlangs een conclusie over gepubliceerd. Belanghebbende in […]