De intentieovereenkomst / letter of intent (LOI) [1/4]

De intentieovereenkomst / letter of intent (LOI) [1/4] - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Een vastgoedtransactie vangt geregeld aan met een intentieovereenkomst / letter of intent (LOI) / Head of Terms (HOT) / Non Binding Offer (NBO). Nadat de verkoper een bod van de koper heeft geaccepteerd wordt een LOI gesloten waarin de vastlegging van de uitgangspunten voor de transactie plaatsvindt en (doorgaans) exclusiviteit wordt bedongen door de koper. […]