Handreiking implementatie Didam-arrest voor gemeenten verschenen

Handreiking implementatie Didam-arrest voor gemeenten verschenen - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Het arrest van de Hoge Raad in de ‘Didam’ zaak heeft dit jaar de gemoederen in de praktijk van de gebieds- en projectontwikkeling flink bezig gehouden. In dat arrest oordeelde de Hoge Raad namelijk dat een overheidslichaam een onroerende zaak niet zomaar één op één mocht verkopen maar daartoe gelegenheid moest bieden aan eventuele overige […]