Due diligence onderzoek [2/4]

Due diligence onderzoek [2/4] - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Binnen de vastgoedpraktijk is het gebruikelijk om voorafgaand aan een transactie een due diligence onderzoek uit te (laten) voeren. Bij de overdracht van (een recht op) een registergoed dan wel de aandelen in een vastgoedlichaam, gaan niet alleen het registergoed of de aandelen zelf over, maar ook eventuele risico’s die aan het registergoed en/of het […]