Schadevergoeding woningcorporatie – wel of geen (aftrekbare) btw?

Schadevergoeding woningcorporatie - wel of geen (aftrekbare) btw? - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Een woningcorporatie koopt gronden van een gemeente. Later besluit zij echter af te zien van de koop, onder betaling van een vergoeding van € 2,3 mln. Is deze vergoeding belast met btw? Zo ja, kan de woningcorporatie die btw dan ook in aftrek brengen? Advocaat-Generaal Ettema heeft hier onlangs een conclusie over gepubliceerd. Belanghebbende in […]