Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

In dit memorandum wordt kort toegelicht onder welke voorwaarden de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) van toepassing is, zodat kan worden vastgesteld of c.q. in hoeverre een beroep op de subsidieregeling mogelijk is. Doel en omvang subsidieregeling De subsidieregeling is in het leven geroepen om verduurzaming van gereguleerde huurwoningen door particuliere verhuurders of institutionele […]