Btw-bouwterrein bij gedeeltelijke sloop

Btw-bouwterrein bij gedeeltelijke sloop - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Begin februari heeft de Hoge Raad een overzicht gegeven welke stappen moeten worden doorlopen bij de vraag of sprake is van een btw-bouwterrein. Eerder deze maand is een uitspraak van gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gepubliceerd , waarin het gerechtshof zich uitlaat over de feitelijke beoordeling die nodig is voor de stappen die de Hoge Raad schetst. De […]

Handreiking implementatie Didam-arrest voor gemeenten verschenen

Handreiking implementatie Didam-arrest voor gemeenten verschenen - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Het arrest van de Hoge Raad in de ‘Didam’ zaak heeft dit jaar de gemoederen in de praktijk van de gebieds- en projectontwikkeling flink bezig gehouden. In dat arrest oordeelde de Hoge Raad namelijk dat een overheidslichaam een onroerende zaak niet zomaar één op één mocht verkopen maar daartoe gelegenheid moest bieden aan eventuele overige […]