Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

In dit memorandum wordt kort toegelicht onder welke voorwaarden de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) van toepassing is, zodat kan worden vastgesteld of c.q. in hoeverre een beroep op de subsidieregeling mogelijk is. Doel en omvang subsidieregeling De subsidieregeling is in het leven geroepen om verduurzaming van gereguleerde huurwoningen door particuliere verhuurders of institutionele […]

Concept wetsvoorstel Verduurzaming Gebouwde Omgeving gaat LIVE

Concept wetsvoorstel Verduurzaming Gebouwde Omgeving gaat LIVE - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Op grond van het klimaatakkoord van Parijs en de daaropvolgende Green Deal van de Europese Commissie heeft Europa als eerste continent besloten om volledig klimaatneutraal te worden. De Europese Commissie heeft een voorstel gepubliceerd tot aanpassing van de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) om uitvoering te geven aan de benodigde verduurzaming van de gebouwde […]