Een verschuiving van verantwoordelijkheden bij vervreemding en verhuur van zorgvastgoed: ‘Is melding aan en goedkeuring door het College Sanering Zorginstellingen straks niet langer vereist?’

Een verschuiving van verantwoordelijkheden bij vervreemding en verhuur van zorgvastgoed: 'Is melding aan en goedkeuring door het College Sanering Zorginstellingen straks niet langer vereist?' - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Op 1 december 2022 is de internetconsultatie van het Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) gesloten. Onderdeel van dit wetsvoorstel is het vervallen van de taken van het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en de opheffing van het CSZ als zelfstandig bestuursorgaan. Melding aan en goedkeuring door […]