Heffingsvermindering verhuurderheffing woningcorporaties

Heffingsvermindering verhuurderheffing woningcorporaties - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Recentelijk is door de Hoge Raad een arrest gewezen over de verwerking van de heffingsvermindering verhuurderheffing voor de vennootschapsbelasting. De Hoge Raad stelt dat de heffingsvermindering verhuurderheffing kwalificeert als een investeringssubsidie, hetgeen voor de meeste woningcorporaties positief uitvalt. Achtergrond Dat de verhuurderheffing die woningcorporaties betalen voor de vennootschapsbelasting aftrekbaar is staat buiten kijf. De fiscale […]