Een verschuiving van verantwoordelijkheden bij vervreemding en verhuur van zorgvastgoed: ‘Is melding aan en goedkeuring door het College Sanering Zorginstellingen straks niet langer vereist?’

Een verschuiving van verantwoordelijkheden bij vervreemding en verhuur van zorgvastgoed: 'Is melding aan en goedkeuring door het College Sanering Zorginstellingen straks niet langer vereist?' - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Op 1 december 2022 is de internetconsultatie van het Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) gesloten. Onderdeel van dit wetsvoorstel is het vervallen van de taken van het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en de opheffing van het CSZ als zelfstandig bestuursorgaan. Melding aan en goedkeuring door […]

Themabijeenkomst “Emmahof Revisited”: 25 mei 2022

Themabijeenkomst "Emmahof Revisited": 25 mei 2022 - DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Woensdag 25 mei 2022 verzorgen Mischa Marchi en Michiel van Hecke een themabijeenkomst voor Stichting Zorgvastgoed. De themabijeenkomst zal met name gaan over openbare verkoop versus onderhandse verkoop. Niet alleen het proces van verkoop van inschrijving zal worden besproken maar ook recente jurisprudentie zoals het Didam-arrest. Meer informatie