Advocaat, Partner

Ferdinand Rameau

Publicaties van Ferdinand Rameau

Over Ferdinand Rameau

Gespecialiseerd in: Aanbestedingsrecht en Staatssteunrecht, Bouwrecht

Ferdinand Rameau geldt als expert op het gebied van het civielrechtelijk bouwrecht en het (Europees) aanbestedingsrecht.

Ferdinand heeft ruime ervaring in het opstellen van contracten voor complexe bouwprojecten en het procederen bij diverse bouw gerelateerde arbitrale instanties, waaronder De Raad van Arbitrage voor de Bouw, Stichting Arbitrage Instituut Bouwkunst en de Commissie van Geschillen van het KIVI.

Voorts adviseert en procedeert Ferdinand Rameau veelvuldig op het terrein van het (Europees) aanbestedingsrecht. Tot zijn werkzaamheden behoort het opstellen van aanbestedingsdocumenten, het begeleiden van aanbestedingsprocedures en het procederen in aanbestedingsgeschillen.

Een bijzonder aandachtsveld van Ferdinand betreft bouw- en onderhoudsprojecten op het gebied van de Grond-, Weg, en Waterbouw.

Ferdinand is sinds 1999 advocaat en vanaf 1 november 2010 als partner verbonden aan DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht. Naast zijn werk als advocaat is Ferdinand jarenlang secretaris geweest van het College van Toezicht van de BNA en is hij de grondlegger van het onderdeel ‘Bouw’ van het Modellenboek Vastgoedcontracten.
Ferdinand Rameau is lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht en van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten.