Notaris, Partner

Michiel van Hecke

Publicaties van Michiel van Hecke

Over Michiel van Hecke

Gespecialiseerd in: Koop en verkoop

Sinds 2005 adviseert Michiel als kandidaat-notaris de publieke en private sector op het gebied van commercieel onroerend goed transacties, (duurzame) gebieds- en projectontwikkeling, financiering en zekerheden, (complexe) splitsingen, herstructurering, onroerend goed gerelateerde aandelentransacties en de aan- en verkoop van onroerend goed portefeuilles. Op 5 april 2018 is hij beëdigd tot notaris.

Michiel heeft – onder meer – bij Boekel De Nerée en VBC notarissen gewerkt, waar hij zich heeft gespecialiseerd op het gebied van commercieel onroerend goed. Per 1 juni 2017 is Michiel als partner aan DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht verbonden.

Michiel heeft notarieel recht gestudeerd  aan de Universiteit Leiden en volgde de postdoctorale Grotius-opleiding Onroerend Goed. Michiel is grondlegger van het platform Doing Business in the Netherlands. Dit platform heeft tot doel om het voor buitenlandse bedrijven eenvoudiger te maken te investeren of zich te vestigen in Nederland.

Voorts is Michiel verbonden aan de specialistenvereniging Notariële Registergoed Specialisten (NRS) en zit hij mede namens DUDOK in de kennisgroep van het Dutch Green Building Council (DGBC).

Michiel is toegetreden tot het KERN-overleg, waarin praktijkvraagstukken tussen het notariaat en het Kadaster worden besproken. Aan het KERN-overleg nemen vertegenwoordigers van de Vereniging voor Agrarische Specialisten in het Notariaat (VASN), de vereniging van Notariële Registergoed Specialisten (NRS), Netwerk Notarissen, de Bond van Medewerkers in het Notariaat, de KNB en het Kadaster deel. Michiel van Hecke neemt plaats namens de vereniging van Notariële Registergoed Specialisten (NRS).