Vergoeding voor uitstel levering belast met overdrachtsbelasting


Author
Binnert van Harinxma