Vergoeding voor uitstel levering belast met overdrachtsbelasting


Binnert van Harinxma
Auteur
Binnert van Harinxma