Vergoeding voor uitstel levering belast met overdrachtsbelasting


Binnert van Harinxma
Author
Binnert van Harinxma