Verkoop van woningbezit door woningcorporaties wordt eenvoudiger