Voorstel voor vereenvoudiging btw-teruggaaf op oninbare vorderingen


Binnert van Harinxma
Author
Binnert van Harinxma