Voorstel voor vereenvoudiging btw-teruggaaf op oninbare vorderingen


Binnert van Harinxma
Auteur
Binnert van Harinxma